2010-2015: Projekt BBMRI-CZ v rámci budování české části velké distribuované výzkumné infrastruktury pan-evropského významu: vytvoření a provoz sítě bank biologického materiálu pro biomedicínský výzkum (BBMRI-CZ I), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy LM2010004.

Ukončené Projekty využívající vzorky biologického materiálu z BBM:

2014-2017: Příprava geneticky stabilních buněk rohovky a spojivky pro transplantace v humánní medicíně. CZ09 - Česko-norský výzkumný program, 2009-2014, MŠMT-28477/2014, projekt 7F14156 (K. Jirsová).

2012-2016: Epigenetika v individualizované péči o ženy se zhoubným nádorem., grant ID: 305428. EPI-FEM-CAREcz.pdf

2015-2017: Význam retinolu a retinol binding proteinu (RBP) u nádorů ledvin, GAUK 135115

2017-2020: Analýza exprese, genetických a epigenetických změn HNF1B u vybraných typů solidních nádorů – projekt AZV 17-28404A  

2017-2020: Analýza stromálního mikroprostředí molekulárních a imunohistochemických aspektů maligního melanomu - projekt AZV 16-30954-A 

2018 – Metylglyoxal jako potencionální biomarker u pacientek s gynekologickými nádory - RVO VFN 64165 a Progres Q25 

2019: Analýza panelu genů z periferní krve pro predikci signifikantního karcinomu prostaty v biopsii prostaty

2019: ZMAPOVÁNÍ GENETICKÝCH ZMĚN U KARCINOMU PLIC