Chtěli bychom Vám poděkovat, že jste BBM věnovali vzorky tkání a krve, které Vám byly odebrány v rámci léčby nebo jako zdravým dárcům kontrolních vzorků. Podpořili jste tím nejenom naši činnost, ale především výzkum a výuku, ke kterým BBM nashromážděné vzorky poskytuje. Velmi si této podpory ceníme.

Prostřednictvím našich internetových stránek bychom Vás chtěli informovat o:

ABC 0523