Spolupráce s biobankami

BBM 1. LF UK je součástí národní infrastruktury biobank České republiky BBMRI-CZ. Tato infrastruktura byla vybudována na základě projektu „Projekt BBMRI-CZ v rámci budování české části velké distribuované výzkumné infrastruktury pan-evropského významu: vytvoření a provoz sítě bank biologického materiálu pro biomedicínský výzkum“ (BBMRI-CZ I) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v letech 2010–2015.

V letech 2016-2019 bude BBM 1. LF UK pracovat v rámci navazujícího projektu Banka klinických vzorků (BBMRI-CZ II). Hlavním cílem projektu je dlouhodobé shromažďování vzorků a zpracování biomateriálu. V rámci tohoto projektu jsou hlavními partnery biobanky:

  • Banka biologického materiálu Masarykova onkologického ústavu, Brno
  • Banka biologického materiálu Lékařské fakulty v Hradci Králové
  • Banka biologického materiálu Lékařské fakulty v Plzni
  • Banka biologického materiálu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Odběrová pracoviště

Odběry vzorků pro BBM 1. LF UK jsou prováděny ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze (VFN). V současné době probíhá odběr zejména na následujících pracovištích:

  • Gynekologicko-porodnická klinika
  • I. chirurgická klinika
  • Urologická klinika
  • I. interní klinika
  • Onkologická klinika

ABC 0721ABC 0775ABC 0787