Podstata činnosti Banky biologického materiálu (BBM) 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy spočívá v získávání, zpracování, skladování a distribuci vzorků pro výuku a výzkum v medicíně a biomedicíně. Hlavním úkolem BBM je přispět k rozvoji lékařské vědy a výzkumu zaměřenému na objasnění podstaty široké škály různých chorob.  

Získané vzorky a údaje o zdravotním stavu jejich dárců jsou využívány v základním a aplikovaném výzkumu různých typů onemocnění, kromě nádorových onemocnění se jedná zejména o kardiovaskulární, neurodegenerativní a vzácné choroby. 

Cílem je zajišťovat vzorky a doprovodná data vysoké kvality pro výzkum, který povede k přesnější a včasné diagnostice různých typů onemocnění a zároveň jeho pomocí bude možné zavádět do lékařské praxe nové a účinnější způsoby léčby.

ABC 8739 ABC 0385