Dne 4. září 2015 navštívila Banku Biologického Materiálu (BBM) 1. LF UK delegace z tchajwanské biobanky (Taiwan Biobank) doprovázená profesorem Ding-Ming Wangem, ředitelem Oddělení vědy a technologie z Taipei Economic and Cultural Office v Praze. Po úvodním seznámení s činností BBM si delegace prohlédla prostory diagnostické laboratoře a kryoskladu pro tkáňové vzorky, které jsou umístěny v Ústavu patologie 1. LF UK a VFN. Následovala prohlídka v Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD), kde se nacházejí laboratoře zabývající se zpracováním krve a izolací DNA a prostory určené k dlouhodobému skladování těchto vzorků. Delegace se setkala i s rektorem Univerzity Karlovy prof. Tomášem Zimou.

Návštěva tchajwanských kolegů sloužila především k navázání kontaktů i sdílení informací z praxe biobank, což je předpokladem pro zahájení spolupráce obou institucí. Pracovníci tchajwanské biobanky mají rozsáhlé zkušenosti s chodem populační banky, která je určena především k výzkumu podstaty chronických onemocnění, jejich genetických příčin a vlivu vnějšího prostředí a životního stylu na jejich rozvoj. Tchajwanské kolegy naopak zajímala praxe BBM, která se profiluje jako klinická biobanka v současné době zaměřená především na nádorová onemocnění. Právě rozdílné zaměření obou institucí dává prostor k vzájemnému předávání zkušeností a další možné spolupráci.