Hlavními řídícími a výkonnými orgány působícími v rámci BBM jsou Rada BBM a realizační tým.

Rada BBM zodpovídá za činnost BBM, dohlíží na plnění jejích cílů a stanovuje plán dalšího rozvoje.

Základními jednotkami BBM jsou fakultní pracoviště, na kterých probíhá zpracování a skladování vzorků. Jsou to Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD) a Ústav patologie (ÚP). Vzorky jsou odebírány na různých klinických pracovištích, která spolupracují s BBM. Každé z těchto pracovišť je v Radě BBM zastoupeno pověřenou osobou.

Za schvalování distribuce vzorků BBM pro jednotlivé výzkumné projekty odpovídá Schvalovací komise.

Náš tým

Prof.MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Předseda Rady BBM
Člen realizačního týmu a Schvalovací komise
doc. Mgr. Kateřina Jirsová, PhD. doc. Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D.
Místopředseda Rady BBM
Projektový manažer
Člen realizačního týmu
prof.MUDr. Marta Kalousová, PhD. prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Člen Rady BBM
Člen realizačního týmu a Schvalovací komise
Pověřená osoba ÚLBLD
dundr prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
Člen Rady BBM
Člen realizačního týmu a Schvalovací komise
Pověřená osoba ÚP
Mgr. Věra Franková, PhD. Mgr. Věra Franková, Ph.D.
Člen Rady BBM
Člen realizačního týmu a Schvalovací komise
Etik BBM
Mgr. Libuše Nosková Mgr. Libuše Nosková
Výkonný manažer a pracovník managementu kvality
člen realizačního týmu
PhDr. Jitka Karafiátová Hojková PhDr. Jitka Karafiátová Hojková
Administrativní pracovník
no photo Mgr. Kamila Kábeleová
Ekonomický referent
no photo Iva Sekulová
Personální referent
no photo MUDr. Radek Jakša
Pověřená osoba ÚP
no photo Ing. Iveta Klojdová, Ph.D.
Biochemik ÚLBLD
no photo Mgr. Markéta Šafaříková, Ph.D.
Molekulární biolog ÚLBLD

Laboranti:

Brigita Veselá (vedoucí laborantka ÚP)
Jana Šídlová, Andrea Berkyová (ÚP)
Dita Hudcová (vedoucí laborantka ÚLBLD)
Eva Němcová, Hana Řeháková (ÚLBLD)

IT:

RNDr. Čestmír Štuka, MBA - správce sítě
Bc. Petr Hubal - zástupce správce sítě
Ivan Pešek, Martin Pavlíček - IT technici