Projekty využívající BBM

Projekty využívající vzorky biologického materiálu z BBM:

  • 2012 - Komplexní analýza molekulárních charakteristik lézí ženského genitálu - Studie-RVO-VFN641_cz.pdf
  • 2019-2020: Analýza českých genomů pro teranostiku (A-C-G-T), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008448 - https://www.acgt.cz/
  • 2020 ... AZV ČR  Vyšetření dědičné predispozice ke vzniku karcinomu hrdla děložního - pilotní studie
  • Určování stáří donora biologického materiálu pomocí pyrosekvenování. Kriminalistický ústav PČR, odbor přírodovědných zkoumání, odd. genetiky 2020-2021
  • Identifikace dědičné predispozice ke vzniku nádorů endometria
  • Vyšetření dědičné predispozice vzniku maligních onemocnění gastrointestinálního traktu (karcinom žaludku, karcinom slinivky břišní, karcinom žlučníku a žlučových cest) - pilotní studie
  • Určování stáří donora biologického materiálu pomocí pyrosekvenování. Kriminalistický ústav PČR, odbor přírodovědných zkoumání, odd. genetiky 2020-2021

 

ABC 0570