Banka biologického materiálu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (BBM) je součástí mezinárodní infrastruktury biobank BBMRI (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure) financovaného Evropskou komisí. S 35 členy a více než 280 asociovanými organizacemi ve více než 30 státech představuje BBMRI jednu z nejrozsáhlejších výzkumných infrastruktur v Evropě. Cílem BBMRI je propojení špičkového biomedicínského výzkumu s bankami biologických vzorků a asociovaných zdravotnických dat. V rámci BBMRI působí i projekt BBMRI_CZ, jehož cílem je vybudovat českou část pan-evropské sítě bank biologického materiálu pro biomedicínský výzkum. Projekt BBMRI_CZ je zaměřen především na shromažďování vzorků pro studium nádorových onemocnění.

Od září 2013 se BBMRI stalo součástí Evropského výzkumného konsorcia ERIC (European Research Infrastructure Consortium).

Odkaz na internetové stránky BBMRI ( http://bbmri.eu/ )
Odkaz na internetové stránky BBMRI-ERIC ( http://bbmri-eric.eu/ )